::      STRONA GŁÓWNA    ::     


Inne biblioteki

OD 2001 ROKU MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. CYPRIANA NORWIDA W ZƁOTOWIE NA MOCY POROZUMIENIA MIĘDZY SAMORZĄDAMI POWIATOWYM I MIEJSKIM REALIZUJE ZADANIA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DLA POWIATU ZƁOTOWSKIEGO.Biblioteki publiczne powiatu zƂotowskiego


 

1. Gmina Jastrowie - Miejska Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego

64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 11, tel. (067) 266 2888, faks: 067 266 28 95
e-mail: osrodek.kulturyjastrowie@neostrada.pl

czynna:

poniedziaƂki  800-1900
wtorki  800-1900
ƛrody  800-1900
czwartki  800-1530
piątki  800-1900

 

2. Gmina Krajenka - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Krajenka

77-430 Krajenka, ul. Rynek 1, tel. (067) 263 83 71, faks: 067 263 92 56
e-mail: kok_krajenka@post.pl

czynna:

poniedziaƂki nieczynna
wtorki 1100-1800
ƛrody 1100-1800
czwartki 1100-1800
piątki  900-1900
soboty  800-1500

 

3. Gmina Lipka - Gminna Biblioteka Publiczna im. 4 Dywizji Piechoty I Armii WP

77-420 Lipka, ul. 4 Dywizji Piechoty I Armii WP nr 2, tel./faks (067) 266 51 36
e-mail: kultura.biblioteka@wp.pl

czynna od poniedziaƂku do piątku w godz: 900-17004. Gmina Okonek - Miejska Biblioteka Publiczna im. CzesƂawa MiƂosza

64-965 Okonek, ul. NiepodlegƂoƛci 46, tel. (067) 266 90 60
e-mail: mgok-okonek@wp.pl

czynna od poniedziaƂku do piątku w godz: 800-1800
w soboty: 1000-14005. Gmina Tarnówka - Biblioteka przy Klubie "Bakcyl"

77-416 Tarnówka, ul. Zwycięstwa 53, tel. (067) 266 4107

czynna od wtorku do piątku w godz: 1100-1900


6. Gmina Zakrzewo - Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzewo

77-424 Zakrzewo, ul. Ks. dra BolesƂawa DomaƄskiego 18, tel. (067) 266 70 74
e-mail: zakrzewo_bib@o2.pl

czynna:

poniedziaƂki  900-1700
wtorki  900-1700
ƛrody  800-1600
czwartki  800-1600
piątki  800-16007. Gmina ZƂotów - Biblioteka Publiczna Gminy ZƂotów
im. ks. dra BolesƂawa DomaƄskiego
z siedzibą w Radawnicy

Radawnica, ul. ZƂotowska 11 b, 77-400 ZƂotów, tel. (067) 263 13 29
e-mail: biblioteka_w_radawnicy@tenbit.pl

czynna od poniedziaƂku do piątku w godz: 900-1700